mainpage
פורום מחלות ורידים


שימושכם בפורום SIGVARIS כפוף לקבלתכם המוחלטת של האמור בתקנון זה :


בפורום SIGVARIS פועלים יועצים רפואיים מתנדבים, אשר מייצגים את תחומי הרפואה הקשורים במחלות ורידים ובפרט "אי ספיקה ורידית" ואליהם ניתן להפנות שאלות רפואיות.


המענה לשאלות הוא בידי מנהל הפורום, אשר עושה כל מאמץ לתת מענה מהיר. עקב היות היועצים הרפואיים כה עסוקים התשובה לעתים מתעכבת. נודה לכם אם תקבלו זאת בהבנה ובסבלנות.


התכנים בפורום, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה, תלויים בנסיבותיו ועובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. כמו כן, לעתים מבטאים התכנים אסכולה רפואית מסוימת או את דעתו האישית של הכותב בלבד.


בעת מקרה חירום רפואי, אין להסתמך על עצה באתר, ויש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.


כל שימוש בפורום והסתמכות על תכניו נעשית על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים בו. לא תהיה למשתמשים בפורום כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי המנהלים והכותבים המשתתפים בהפעלת הפורום והאתר.


הפורום נועד לתת שרות על בסיס התנדבות ואינו יכול לשמש במה לפרסום מוצרים או שירותים. לפיכך אין לפרסם בפורום מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות. בנוסף, אין לפרסם כל מידע או פרטים שהנם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.


מנהלי האתר ו/או מנהלי הפורום רשאים לסרב לפרסם כל הודעה או מסר בפורום שלדעתם מפרים את הוראות תנאים אלה, או למחוק כל הודעה או מסר כאלה, אף אם כבר פורסמו.


 לפורום מחלות ורידים לחצו כאן >>>