mainpage
גרבי התאוששות של SIGVARIS

תכונות גרבי ההתאוששות


מדידה:
  

 

1. קביעת מידת הגרב   

2. קביעת מידת הרגל   

א) מדוד את הקף הקרסול בחלק הצר ביותר, ממש מעל מפרק הקרסול

ב) מדוד את הקף השוק בחלקו הרחב ביותר 

מצא את מידת הרגל בטבלה – השתמש במידת הנעל הרשומה בחלק החופף

  (35-38.5 ← מידות קטנות, כל השאר ← מידות גדולות

3. קביעת מידת הפריט 

  שילוב בין מידת הרגל למידת הנעל 

  למשל, לארג' 35-38.5


 

הנחיות ללבישת גרבי הניילון:


ראשית יש לגלגל את גרבי הניילון עד הקרסול ולמשוך אותם על כף הרגל.

לאחר מכן יש להחליק את הגרביים עד לנקודה שמעל הקרסול ולמשוך אותם עד השוק מבלי לקמטם.

ודאו כי קווי התפרים הינם במצב מאונך! קווי העיצוב יעזרו לכם למקם את הלחץ באופן הנכון. הפיתול הראשון של קו העיצוב צריך להיות על                      השליש העליון של שריר השוק, וקצה רצועת הנוחות צריך להיות מעט מתחת לברך האחורית.