mainpage
מחזור הדם בוורידים

 

מערכת הורידים של הגפיים התחתונים

הורידים נושאים את הדם ללב ולריאות. הצבע הכחול שלהם הוא בגלל תכולת החמצן הנמוכה. כאשר עומדים, יותר ממחצית הדם נמצא ברגליים שלנו. המעבר של הדם מהרגליים ללב צריך לגבור על כוח המשיכה וזה דורש פעולה של משאבה. פונקציית המשאבה מושגת בעיקר על ידי תנועת כף הרגל והקרסול. במהלך כל צעד, השרירים דוחסים את הורידים המצויים בתוך שריר השוק ובכך מאפשרים לדם לזרום מהר ולחזור ללב.

 

מחזוריות הדם בורידים

אצל אנשים בריאים, הדם בורידים זורם בעיקר מהורידים השטחיים (הממוקמים ממש מתחת לעור) לורידים העמוקים, דרך השרירים. ברגע שהדם הגיע לורידים העמוקים, הוא עובר עד ללב ולריאות שמייצרות חמצן מחדש. על מנת לכוון את זרימת הדם מהרגל לרגל העליונה, ולמנוע ממנו לזרום לאחור, בורידים ברגליים יש שסתומים דקים שפועלים כמערכת נעילה. בוריד רגיל, יש שסתומים חד כיווניים נמצאים כל 2-5 סנטימטר כדי לסייע בזרימה הפרוקסימלית לכיוון הלב. כאשר שרירי השוק נרגע, השסתומים נסגרים כדי למנוע מהדם לזרום אחורה לתוך החלק התחתון של הורידים.

לפיכך, השסתומים משחקים תפקיד מרכזי בהחזרת הדם. שסתומים אלו שבירים ויכולים להיפגע בקלות. שסתומים פגומים הם בעיקר אחראים להתפתחות של מחלת ורידים.