mainpage
אינדיקציה לרמות לחץ
   
   
   

רמות לחץ                                               אינדיקציה

*10-14 MMHG                                       *כבדות ועייפות של הרגל

*15-21 MMHG                                       *כבדות ועייפות של הרגל

                                                             דליות מתונות במהלך הריון

                                                             דליות קלות ללא בצקת משמעותית

                                                             טיפול מונע של קריש דם ותסחיף בחולים פעילים

                                                             טיפול מונע לנסיעות (תסמונת מחלקת התיירים)

מידות לחץ

 

15-21 - לחץ CCL1

 

22-32 - לחץ CCL2

 

34-46 - לחץ CCL3

 

    49 - לחץ CCL4

 

 

 


*22-32 MMHG                                        *דליות חמורות יותר במהלך ההריון

                                                              דליות עם בצקת קלה

                                                              קרישת דם עמוקה ולא שטחית

                                                              טיפול בכלי דם לשימור הצלחה טיפולית או אחרי ניתוח

                                                              אי ספיקת ורידים כרונית

                                                              טיפול בכיב ורידים שגורם לאי ספיקת ורידים כרונית

                                                              מניעת קריש דם ובצקת

                                                              תסמונת פוסט טרומבוטיים (PTS)

מידות לחץ

 

15-21 - לחץ CCL1

 

22-32 - לחץ CCL2

 

34-46 - לחץ CCL3

 

    49 - לחץ CCL4

 

 

 

 

*33-46 MMHG                                       *דליות בולטות עם בצקת

                                                             אי ספיקה ורידית כרונית מתקדמת

                                                             טיפול בכיבים ובכיבים חוזרים

                                                             בצקת פוסט טראומטית

                                                             בצקת לימפתית חוזרת

מידות לחץ

 

15-21 - לחץ CCL1

 

22-32 - לחץ CCL2

 

34-46 - לחץ CCL3

 

    49 - לחץ CCL4

 

 

 

 

*49 MMHG                                            *תסמונת חמורה לאחר טרומבוטיים

                                                             בצקת לימפתית בלתי הפיכה

מידות לחץ

 

15-21 - לחץ CCL1

 

22-32 - לחץ CCL2

 

34-46 - לחץ CCL3

 

    49 - לחץ CCL4